Leczenie NTM u dzieci

Dzieci mogą cierpieć na różnego rodzaju schorzenia – niektórym jednak nie poświęca się wystarczająco dużo uwagi. Tak bywa m.in. z nietrzymaniem moczu. Dolegliwość ta zarówno u dorosłych, jak i dzieci powoduje podobne odczucia – obniżenie poczucia własnej wartości, wstyd, kompleksy, wpływa więc na jakość codziennego życia. U dzieci można wyróżnić kilka odmian NTM. Jedną z nich są moczenia nocne o różnych źródłach. Dolegliwość ta może być na przykład związana z pierwotnymi lub wtórnymi zaburzeniami dróg moczowych, ale też z częstomoczem nocnym (poliurią). Niestety w wypadku zaburzeń dróg moczowych konieczna jest kompleksowa terapia. Jeśli jednak chodzi o częstomocz, to wystarczyć może leczenie farmakologiczne doustne bądź donosowe (w celu zmniejszenia produkcji moczu). Tak samo jak w przypadku dorosłych konieczna bywa pomoc psychologiczna, pozytywne wzmocnienia, współpraca z pacjentem. Leczenie klasycznej postaci nietrzymania moczu u dzieci musi poprzedzać dokładna diagnoza. Terapia zależy bowiem od genezy schorzenia (a mogą to być zarówno choroby układu nerwowego, jak i nadreaktywność pęcherza), od nasilenia objawów, ogólnego stanu zdrowia pacjenta i jego potrzeb. W stosunku do dzieci zastosowanie mogą mieć: farmakoterapia (hamująca skurcze spontaniczne), biofeedback (opierający się na reedukacji w zakresie oddawania moczu), cewnikowanie (praktykowane w najcięższych przypadkach, związanych z neuroschorzeniami, wadami wrodzonymi czy innymi). Leczenie operacyjne NTM u dzieci również jest możliwe – za pomocą odpowiedniego zabiegu można zwiększyć pojemność pęcherza, obniżyć wewnątrzpęcherzowe ciśnienie bądź wprowadzić protezę zwieracza. Z każdą z operacji należy jednak możliwie długo zaczekać, by mieć pewność, że proces wzrastania jest w fazie ostatecznej (lub zakończony).

PODZIEL SIĘ: