NTM a życie seksualne

Nietrzymanie moczu jest to schorzenie, które ma wpływ na różne dziedziny życia pacjentów. Oprócz oczywistego powodowania problemów natury fizycznej, ma również znaczący wpływ na psychikę. Co więcej, może prowadzić do powstawania problemów na tym tle, podobnie jak problemów w relacjach z innymi ludzmi, oraz z funkcjonowanie w społeczeństwie. Często nietrzymaniu moczu towarzyszą: kompleksy, obniżone poczucie własnej wartości czy postępujące izolowanie się od otoczenia. Problemy te mogą dotykać zarówno kobiet jak i mężczyzn, przy czym jeśli chodzi o diagnostykę, to wciąż jest ona niewystarczająca. Przyczyny są proste – zaledwie połowa cierpiących na NTM zgłasza to specjaliście. Wysiłkowa postać nietrzymania moczu występuje głównie u kobiet, u panów zaś przeważa NTM z naglącym parciem. Oba rodzaje schorzenia mają duży wpływ także na sferę seksualną. Jak łatwo się domyślić – wpływ negatywny. Do wycieku moczu często dochodzi bowiem podczas stosunku. Stąd – wiele osób chorych zwyczajnie ogranicza, bądź wręcz rezygnuje ze współżycia. NTM komplikuje życie seksualne na co najmniej dwa sposoby (zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet). Niewątpliwie jednym z czynników są wspomniane bariery psychologiczne. Z drugiej strony szacunkowe założenia zakładają, że duży odsetek pacjentek w wysiłkowym NTM (od 10 do nawet 60 procent) mają problemy z nietrzymaniem moczu również podczas stosunku seksualnego. W taki sposób powstaje błędne koło – stres oraz lęk, zaniżona samoocenia wiążące się z NTM uniemożliwiają bowiem czerpanie radości i satysfakcji ze współżycia. Z kolei brak jakiejkolwiek aktywności seksualnej także może wywoływać różnego rodzaju zaburzenia, przede wszystkim jednak obniża jakość życia i negatywnie wpływa na poziom higieny psychicznej. Pocieszenie stanowić może fakt, że NTM jest uleczalne. U większości kobiet po zakończeniu terapii poprawia się również poziom życia seksualnego.

PODZIEL SIĘ: