Problemy/zaburzenia dziedziczne

Nie wszystkie dolegliwości w okolicach intymnych są spowodowane urazami mechanicznymi czy zmianami hormonalnymi. Choć występują rzadko, zdarzają się również wady rozwojowe okolic intymnych. Najczęściej występują one w obrębie pochwy. Sprowadzają się do : jej braku, niewystarczającego wykształcenia pochwy, bądź też występowania różnego rodzaju przegród wewnątrz niej (ukośnych, podłużnych czy poprzecznych). Poza pochwą, wady mogą dotykać również szyjki macicy (wtedy mogą prowadzić do poronienia, nieprawidłowego położenia płodu oraz innych ciążowych zaburzeń). Większość wrodzonych wad narządów płciowych rozpoznawana jest dopiero po wykonaniu badania ginekologicznego oraz uzupełniających procedur diagnostycznych, jak USG, laparoskopia i inne. Tylko właściwie postawiona diagnoza umożliwia podjęcie skutecznej terapii. W większości wad wrodzonych zastosowanie ma korekcja chirurgiczna. Sprowadza się ona najczęściej do usunięcia przegród z wnętrzna pochwy. Zabiegi korekcji na ogół są dość inwazyjne, odbywają się w znieczuleniu ogólnym (rzadziej miejscowym), i trwają od 1 – 1,5 godziny. Jeśli korekcja dotyczy kobiet z niedoborem estrogenów, konieczne jest ich uprzednie miejscowe podanie. Zabieg kończy plastyka krocza. Konieczna jest często także pomoc psychologiczna – swoiste uzupełnienie terapii. Należy pamiętać, że wykrycie u kobiety wady wrodzonej może powodować u niej szok, a nawet depresję oraz trwałe problemy ze współżyciem (generowane np. kompleksami).

PODZIEL SIĘ: