NTM u dzieci

Nietrzymanie moczu u dzieci należy niestety do częstych dolegliwości. Zazwyczaj u małych dzieci rozróżnić można dwa typy NTM – postać „klasyczną” oraz moczenie nocne. Moczenie nocne może być samodzielną dolegliwościom, bądź też towarzyszyć innym schorzeniom. Natomianst NTM może się wiązać z zaburzeniami dotyczącymi odmiennych układów organizmu, bądź też czynników anatomicznych lub genetycznych. W diagnostyce, podobnie jak w przypadku dorosłych, bardzo istotną rolę odgrywa wywiad lekarski, podobnie jak badanie fizykalne oraz prowadzenie dzienniczka mikcji. Ważna jest jednak zarówno współpraca lekarza z małym pacjentem, jak i jego rodzicami. Dodatkowo wykonywane mogą być również: USG, badanie laboratoryjne moczu, posiew moczu, a także badanie endoskopowe oraz radiologiczne. Moczenie nocne jest powszechne u dzieci do 5 roku życia, mimo to jednak nie powinno się tego problemu bagatelizować. Zazwyczaj w miarę dorastania nocne moczenie zanika, niestety wśród niektórych dzieci gubienie moczu zdarza się również za dnia. Wtedy dolegliwość najczęściej wynika z dysfunkcji układu mięśniowego bądź nieprawidłowości w obrębie układu nerwowego. Do najczęstszych przyczyn NTM u dzieci należą: zakażenia/wady układu moczowego, choroby metaboliczne (jak cukrzyca, alergie pokarmowe), otyłość, niepełnosprawność – mózgowe porażenie dziecięce, nowotwory pęcherza, epilepsja lub inne zaburzenia neurologiczne. Leczenie sprowadza się na ogół do terapii farmakologicznej oraz stosowania różnego rodzaju środków wchłaniających.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole Tel: 789 419 820
© Copyright Zabiegi Ginekologii Estetycznej 2020