Leczenie ntm u dzieci

NTM jest schorzeniem, które może pojawić się zarówno u dzieci jak i osób starszych. Oczywiście – za każdym razem ma inny przebieg oraz cechy charakterystyczne. Jedno się jednak nie zmienia – to poczucie wstydu, wykluczenia, lęk oraz pogłębiający się brak akceptacji dla własnego ciała. Dlatego NTM w każdym wieku należy leczyć – co więcej
terapia musi być rozpoczęta niezwłocznie. U dzieci występuja głównie dwie postacie NTM – moczenie nocne oraz bardziej standardowa postać schorzenia. W moczeniu nocnym przyczyną mogą być zarówno zaburzenia dolnych dróg moczowych (pierwotne lub wtórne), jak i nocny częstomocz. Można go leczyć farmakologicznie(zmniejszając produkcję moczu), a także przy pomocy specjalnego treningu. Polega on przede wszystkim na uczeniu dziecka, by sygnalizowało w porę potrzebę fizjologiczną, oraz wybudzaniu go. Konieczne są oczywiście pozytywne wzmocnienia, a nie strofowanie. Leczenie „dziennej” postaci NTM u dzieci musi poprzedzać wykrycie genezy przy pomocy kompetentnej diagnozy. U źródeł NTM mogą tkwić zarówno choroby neurologiczne, jak i nadreaktywność pęcherza. Stąd – stosowane terapeutyczne działania muszą dopasować się do przyczyn dolegliwości. Do najczęściej stosowanych metod leczniczych zaliczamy: farmakoterapię, biofeedback, cewnikowanie (stosowane w najcięższych wypadkach) oraz operacje – zwiększające pojemność pęcherza moczowego, obniżające wewnątrzpęcherzowe ciśnienie. W skrajnych przypadkach można nawet wprowadzić implant zwieracza cewki moczowej (ale tylko u dziecka, u którego zakończył się już okres wzrostu). Przede wszystkim jednak – nie należy problemu NTM u dziecka bagatelizować. Nawet moczenia nocne mogą być objawem poważnej dolegliwości, dlatego konsultacje ze specjalistą są niezbędne.

PODZIEL SIĘ: