NTM u dzieci

Nietrzymanie moczu u dzieci należy niestety do częstych dolegliwości. Zazwyczaj u małych dzieci rozróżnić można dwa typy NTM – postać „klasyczną” oraz moczenie nocne. Moczenie nocne może być samodzielną dolegliwościom, bądź też towarzyszyć innym schorzeniom. Natomianst NTM może się wiązać z zaburzeniami dotyczącymi odmiennych układów organizmu, bądź też czynników anatomicznych lub genetycznych. W diagnostyce, podobnie jak w przypadku dorosłych, bardzo istotną rolę odgrywa wywiad lekarski, podobnie jak badanie fizykalne oraz prowadzenie dzienniczka mikcji. Ważna jest jednak zarówno współpraca lekarza z małym pacjentem, jak i jego rodzicami. Dodatkowo wykonywane mogą być również: USG, badanie laboratoryjne moczu, posiew moczu, a także badanie endoskopowe oraz radiologiczne. Moczenie nocne jest powszechne u dzieci do 5 roku życia, mimo to jednak nie powinno się tego problemu bagatelizować. Zazwyczaj w miarę dorastania nocne moczenie zanika, niestety wśród niektórych dzieci gubienie moczu zdarza się również za dnia. Wtedy dolegliwość najczęściej wynika z dysfunkcji układu mięśniowego bądź nieprawidłowości w obrębie układu nerwowego. Do najczęstszych przyczyn NTM u dzieci należą: zakażenia/wady układu moczowego, choroby metaboliczne (jak cukrzyca, alergie pokarmowe), otyłość, niepełnosprawność – mózgowe porażenie dziecięce, nowotwory pęcherza, epilepsja lub inne zaburzenia neurologiczne. Leczenie sprowadza się na ogół do terapii farmakologicznej oraz stosowania różnego rodzaju środków wchłaniających.

PODZIEL SIĘ: